, Author


Není pochyb o tom, že migrace je v poslední době velkým problémem, ať už ta legální či nelegální. Jistě, u nás to není až tak viditelné, neboť jsme spíše přestupní zemí. Většina migrantů míří především do Německa, Francie či Velké Británie. A zde právě vidíme nejvíce problémů.

 

Je lehké si myslet, že se nás to až tak netýká. To však není pravda. Až budou výše zmíněné západní země přesyceny, případně přijmou opatření a zakážou příchod dalším cizincům, pak se nejspíše začnou usidlovat i u nás. Je tedy dobré se podívat, proč tedy takové problémy vznikají.

 

V první řadě je to samozřejmě střet dvou naprosto odlišných kultur, kdy každá z nich bojuje o své místo na slunci a o to být ta dominantní. To samozřejmě vede k problémům, kdy si obě strany připadají ohroženy tou druhou, ať už oprávněně či nikoliv. Jaké je tedy řešení?

 

mladý migrant

 

Za prvé musíme vzít na vědomí, že příchozí by se měli přizpůsobit zákonům a zvykům nové země, do které přichází, a respektovat je. To ostatně platí pro jakéhokoliv návštěvníka cizí země, bez ohledu na to, zda přijíždí jen ze sousedního státu na nákup či prchají před válkou a chtějí se zde usadit.

 

Samozřejmě je otázka, co dělat, pokud dané zákony jsou v konfliktu s kulturou oněch lidí a jejich zvyky. V takovém případě by však měly dostat přednost zákony oné země, a příchozí by se měl přizpůsobit. Bohužel ne všichni jsou ochotni se tomu přizpůsobit. V takovém případě by však měl být onen člověk vyhoštěn.

 

děti prchající před válkou

 

Ovšem odlišná kultura není vše. Je potřeba si také uvědomit, že tito lidé jsou často ve velmi špatné situaci, a mají strach o budoucnost. Není tedy divu, že se budou silně bránit jakémukoliv, byť jen předpokládanému, ohrožení. Určitá míra pochopení je tedy také potřeba.

 

Samozřejmě, není to problém, který lze vyřešit snadno a bez mezinárodní spolupráce. Naštěstí se zdá, že v tomto ohledu se již ledy začínají hýbat. Uvidíme jen, kterým směrem poplují.