, Author


Dnešní volba materiálů při rekonstrukci nemovitostí je natolik široká, že si ji může dovolit naprosto každý, ať už patří mezi obyvatele s vyššími, středními či nižšími příjmy. A nejde samozřejmě pouze o materiály, ale také o výrobky, které musí být samozřejmě kvalitní, funkční, odpovídajícího designu, ale v každém případě pro klienta cenově dostupné.

Postupné kroky

Celkový průběh realizace se pak většinou odehrává ve čtyřech základních fázích. První je takzvaná fáze zjišťovací, kdy si obě strany musejí ujasnit, co klient od spolupráce bytového architekta Pardubice očekává, a co je on schopen mu nabídnout. Druhá fáze spočívá v přípravě vlastního projektu. Po jeho odsouhlasení klientem nastane plánování vlastní realizace a sestavení jejího harmonogramu. V konečné fázi dochází k realizaci celého projektu a předání zakázky na klíč. Vidíte, že celá záležitost, jakou je rekonstrukce vašeho obydlí, není vůbec složitá. Je třeba pouze zajistit, aby se jí ujal dokonalý bytový architekt Pardubice.